Korzkiew to miejsce magiczne. Na przybywających tu czeka Historia i Natura. Świetność przywracana dawnej warowni rycerskiej leżącej na Szlaku Orlich Gniazd, uroda otaczającego ją parku czynią z Korzkwi wielce obiecujące miejsce do udanych zajęć edukacyjnych. Doświadczywszy niezwykłości zamku i jego okolic, przedstawiamy projekt ścieżki dydaktycznej, której uczestnicy, chłonąc przeszłość i teraźniejszość, poznają nieocenione dziedzictwo kultury materialnej i niematerialnej miejsca odległego o zaledwie 13 kilometrów od krakowskiego Rynku Głównego. Przygotowując projekt, wzięto pod uwagę podstawę programową kształcenia ogólnego, z dostosowaniem do drugiego etapu edukacji szkolnej (klasy IV-VI). Adresatami i uczestnikami 4-godzinnych zajęć są uczniowie starszych klas szkoły podstawowej (choć większości proponowanych zadań – po nieznacznych modyfikacjach – mogliby podjąć się też uczniowie klas młodszych). Zaplanowane zajęcia powinny wzbogacić wiedzę ucznia dzięki rozmaitości doświadczeń i ciekawych wrażeń towarzyszących zabawie i nauce zarazem.

Ścieżka ma na celu poznanie zamku Korzkiew jego okolicy rozwijanie ciekawości poznawczej i aktywności intelektualnej uczniów budowanie wiedzy o historii kulturze naszego regionu propagowanie ruchu na świeżym powietrzu czynnego wypoczynku połączonego z nauką integracja między przedmiotowo Kształcenie umiejętności krytycznego myślenia analizowania danych wykorzystywania wiedzy w praktyce samooceny i samokontroli uczenie aktywności i współpracy w grupie. Metody: podające, problemowa, badawcza, ćwiczeniowe, burza mózgów, obserwacja, Dyskusja, praca z mapą
Uczestnicy wyprawy powinni zaopatrzyć się w praktyczne stroje sportowe i posiadać niezbędne materiały (blok rysunkowy, pastele olejne, teczki na materiały).

Uczniowie realizują zadania ścieżki dydaktycznej np. w 3-osobowych zespołach. Ze­społy dobierane są losowo. Organizatorzy mogą przygotować znaczki identyfikacyjne przed­stawiające herby (np. po trzy tego samego rodzaju). Niektóre z tych herbów uczestnicy zajęć będą mieli okazję zobaczyć, zwiedzając XVI-wieczny kościół w Korzkwi. Ucznio­wie losują znaczki i dobierają się w zespoły. Posiadacze takich samych herbów tworzą zespół.

Uczestnicy ścieżki dydaktycznej rozpoczynają swoją przygodę w miejscowości Przybysławice 1. Tu wysiadają z autobusu MPK linii 237 lub własnego autokaru, który już bez nich dojedzie na parking pod zamkiem w Korzkwi.

Po przejściu na drugą stronę szosy zwarta grupa idzie około 5 minut drogą ozna­kowaną niebieskim szlakiem turystycznym. Dociera na punkt widokowy (stacja nr 1). Następnie uczniowie wraz z opiekunem realizują zadania na kolejnych stacjach. Pamiątką ze spotkania z zamkiem Korzkiew są puzzle, które dzieci otrzymują we fragmentach po każdej stacji.

kontakt tel. +48 696 402 768

Witamy na Zamku Korzkiew od 1352 r. – tylko 13 km od centrum Krakowa!