Atrakcje

Degustacje w winnicy
Zapraszamy na degustacje przez cały rok – w winnicach lub na Zamku.

Poznaj winnice…

Kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Korzkwi z XVII w.
Świątynię ufundował Aleksander Ługowski herbu Lubicz, ówczesny właściciel Korzkwi. Budowa trwała 10 lat i ukończono ją w roku 1630. Nowy, murowany kościół zlokalizowano w pobliżu, lecz najprawdopodobniej nieco powyżej wcześniejszego kościoła drewnianego. Obiekt odnowiony w 1858 roku po pożarze dachu i wieży. Budynek o cechach manierystycznych, murowany, oszkarpowany, orientowany, jednonawowy z prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą. W fasadzie wieża, w górnej części ośmioboczna. Obronny, posiada 24 strzelnice na poddaszu.

Ciekawostki:

 • loża kolatorska nad zakrystią;
 • późnobarokowy ołtarz boczny ozdobiony bogatą ramą snycerską z obrazem św. Józefa i patronami strzegącymi od chorób w medalionach;
 • obraz Ecce Homo z początku XVII wieku;
 • dwie hermy relikwiarzowe kobiece z XVI wieku;
 • monstrancja wieżyczkowa z 1640 roku;
 • pacyfikał z I połowy XVII wieku;
 • gotycki relikwiarzyk z puszką ujętą kryształem.

Czytaj dalej...

Stadnina Botoja
Do Botoi zapraszamy zarówno osoby początkujące, jak i zaawansowane w jeździectwie, a również dzieci pragnące spróbować swych sił w jeździe konnej.
Każdy zwolennik jazdy konnej odkryje tu profesjonalną i nowoczesną stadninę o dużej tradycji i atmosferze sprzyjającej rozwijaniu swojego hobby.

 

 • Łagodne i spokojne konie idealne do nauki jazdy.
 • Nowoczesna kryta ujeżdżalnia.
 • Padoki usytuowane w otoczeniu lasu.
 • Pomoc wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów.
 • Kawiarnia.

Czytaj dalej...

Krakow Valley Golf w Paczółtowicach – pole golfowe i strzelnica
Pole golfowe Kraków Valley zostało zaprojektowane przez jednego ze znanych architektów golfowych – Ronalda Freama z Kalifornii i jest wybudowane według standardu USGA. Całkowita długość pola z professional tee wynosi 6518 m. Zróżnicowanie topograficzne, szerokie, pofałdowane fairwaye, głębokie bunkry – to najbardziej charakterystyczne elementy, wkomponowane w jurajski krajobraz.

Ojców
Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1370 roku. Rozwinęła się ona z osady powstałej przy zamku. Od XIX wieku następowała zmiana charakteru miejscowości z letniskowej na uzdrowiskową. Działalność uzdrowiska datuje się od roku 1855, już kilka lat później liczne starcia podczas powstania styczniowego w znacznym stopniu spustoszyły wieś. Podczas naprawy zniszczeń powstały znane ośrodki wczasowe Pod Łokietkiem, Goplana, Pod Kazimierzem oraz park zdrojowy.

W 1924 r. Ojców został uznany za uzdrowisko posiadające charakter użyteczności publicznej. Mimo posiadania tego statusu przez dziesięciolecia aż do chwili obecnej pozostał raczej miejscowością turystyczną (mieści się tu nawet siedziba dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego).
Ciekawostki:

 •  ruiny zamku Kazimierza Wielkiego z 2. połowy XIV wieku
 • muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego w budynku dawnego hotelu Pod Łokietkiem z 1860 roku oraz Pod Kazimierzem z 1885 roku
 • tzw. dawny park zdrojowy z końca XIX wieku (do 1939 roku Ojców był uzdrowiskiem z hydroterapią jako główną metodą leczniczą)
 • muzeum etnograficzne PTTK w willi Bazar Warszawski
 • Kaplica „Na Wodzie”
 • Jaskinia Ciemna
 • drewniane domy i wille na terenie wsi z przełomu XIX i XX wieku w tzw. szwajcarskim stylu
 • Brama Krakowska i źródełko miłości
 • Kilka kilometrów tras pieszych z punktami widokowymi
 • Od połowy września “Ojcowska Złota Jesień”
Czytaj dalej...

Grota Króla Łokietka w Ojcowskim Parku Narodowym
Z jaskinią wiąże się legenda o Władysławie Łokietku, który schronił się w niej na okres około 6 tygodni po ucieczce z Krakowa przed wojskami czeskiego króla Wacława II. Życie uratował mu pająk, który zasłonił otwór jaskini pajęczyną, wprowadzając w błąd pościg. Pamiątką po tym wydarzeniu są nazwy jaskini oraz poszczególnych jej komór, a także brama w kształcie pajęczej sieci, zamykająca wejście.

Do wejścia prowadzi wąska szczelina skalna o długości 20 metrów (pozostałość korytarza, którego strop zawalił się). Korytarz zwany Głównym prowadzi do Sali Rycerskiej o wymiarach 25×10 metrów. Największa grota to Sypialnia jest największą salą jaskini o wymiarach 20×30 metrów. Łączna długość korytarzy i komór wynosi około 270 metrów, temperatura zaś 7–8°C. W 1927 uznana za zabytek. Jaskinia Łokietka przystosowana jest do obsługi masowego ruchu turystycznego. Istnieją ułatwienia w postaci drewnianych schodów, oświetlenia elektrycznego (od 1987). Rocznie zwiedza ją ponad 90 tysięcy osób.

Czytaj dalej...

Kościół św. Idziego w Giebułtowie z XVI w.
Kościół murowany, oszkarpowany, orientowany, prezbiterium zamknięte półkolistą apsydą. Do prezbiterium dobudowano kaplicę ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Po stronie południowej znajduje się kruchta dobudowana w połowie XIX wieku.

Wcześniejszy kościół ufundowany został przez Judytę, żonę Władysława Hermana. Obecny wybudowano w latach 1601–1604, adaptując poprzednią budowlę o czym świadczą nieregularności rzutu obiektu. Fundatorami byli Jakub Tomaszewski herbu Bończa i Barbara Pisarska herbu Szreniawa, lub Kacper Giebułtowski. Obiekt w 1604 roku poświęcił bp. Bernard Maciejowski.
Ciekawostki:

 •  w fasadzie od strony południowej manierystyczny portal z tablicą erekcyjną, a na niej informacja o konsekracji 1604 roku;
 • portal w obramieniu renesansowym;
 • gotycka płyta grobowa z postaciami rytymi Stanisława Oraczowskiego i jego żony Barbary;
 • rokokowy ołtarz główny z kopią obrazu MB Częstochowskiej z 1623 roku;
 • chrzcielnica marmurowa z 1666 roku;
 • monstrancja z połowy XVII wieku;
 • pacyfikał renesansowy z początku XVII wieku.

Czytaj dalej...

Kościół św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej w Modlnicy z XVI w.
Kościół drewniany, orientowany powstał w 1553, konsekrowany w 1555 w miejscu wcześniejszego prawdopodobnie wzniesionego w połowie XII wieku, za sprawą proboszcza ks. Jakuba Pontificjusza i zarządcy dóbr zabierzowskich Jakuba Śladkowskiego. Początkowo budynek został zbudowany na planie krzyża, lecz w 1622 północne ramię (oraz zakrystia) zostało zamienione na murowaną, renesansową kaplicę grobową rodu Kucharskich. W latach 1878–1879 rozbudowano przedsionek, przedłużając kościół od zachodniej strony.

Kościół posiada budowę zrębową, oszalowany pionowo, z gontowymi dachami. Przy nawie znajduje się wieloboczna sygnaturka z latarnią, postawiona w stylu barokowym. W kościele znajduje się renesansowa polichromia z 1562 oraz z połowy XVII wieku. Ołtarze kościoła wykonane zostały w XVII wieku. Stropy pokryte są kasetonami.
Ciekawostki:

 • w ołtarzu głównym gotycki obraz Matki Bożej (Modlnickiej) z Dzieciątkiem datowany na lata 1460–1470;
 • tabernakulum w kształcie małej kapliczki wykonane w latach 1533–1536 przez renesansowego rzeźbiarza Jana Maria Padovano z czerwonego węgierskiego marmuru;
 • chrzcielnica z czarnego „marmuru” dębnickiego;
 • ambona z XVII wieku;
 • epitafium Stanisława Kucharskiego (zm. 1619).

Obok kościoła znajduje się XVIII-wieczna drewniana dzwonnica o konstrukcji słupowo-ramowej z dzwonami odlanymi w 1498 i 1542.

Czytaj dalej...

Jaskinia Nietoperzowa
Jej pisana historia sięga pierwszej połowy XIX wieku. W latach 1872–1879 natrafiono na 4000 kłów niedźwiedzi jaskiniowych. Pierwsze poszukiwania przeprowadził w roku 1871 hrabia Jan Zawisza, właściciel Doliny Prądnika, znajdując liczne zabytki archeologiczne i kości zwierzęce.

Z punktu widzenia archeologicznego Jaskinia Nietoperzowa znana jest przede wszystkim jako stanowisko górnopaleolityczne datowane na 38 000 lat temu, będące obozowiskiem łowców niedźwiedzia jaskiniowego. Łowcy jerzmanowiccy, będący już ludźmi współczesnymi, pozostawili krzemienne groty.

Czytaj dalej...

Jaskinia Wierzchowska
Korytarze mają łącznie 975 m. Temperatura powietrza ok. 7,8°C. Hala Wielka Dolna, znajdująca się w tej jaskini, należy do największych na Jurze.

Pierwsze wzmianki o jaskini pochodzą z 1853 roku. Badania w II połowie XIX potwierdziły istnienie intensywnego osadnictwa w tym regionie już w epoce neolitu (ok. 7 tys. lat). Archeolodzy znaleźli fragmenty naczyń i narzędzi oraz ślady po ogniskach. Ciekawie prezentują się osady jaskiniowe z punktu widzenia paleontologii. W namulisku natrafiono m.in. na kości niedźwiedzi jaskiniowych, hien oraz innych zwierząt występujących na tym obszarze w epoce lodowcowej. W XIX wieku intensywnie rozwijał się ruch turystyczny. Do Ojcowa zjeżdżali kuracjusze, a część z nich chętnie odwiedzała znaną już wówczas Grotę Wierzchowską, która jako jedna z pierwszych jaskiń w Europie została przystosowana do obsługi ruchu turystycznego, wewnątrz zainstalowano oświetlenie z chińskich lampionów oraz przygotowano przewodników.

Czytaj dalej...

Pustelnia Bł. Salomei z XIII w.
Książę Bolesław Wstydliwy, który od 1243 roku panował nad dzielnicą krakowską, ufundował zamek obronny w Grodzisku, broniony fosą i wałami oraz klasztor i kościół w stylu romańskim. W 1260 roku książę nadał Grodzisko wraz z przyległymi wioskami swojej siostrze, Salomei która po śmierci swojego męża, króla Halicza – Kolomana, w 1245 roku wstąpiła do zakonu klarysek. Po nadaniu Grodziska Salomea przeniosła się wraz z grupą klarysek z Zawichostu do nowo powstałej warowni.

W XIII wieku w pobliżu klasztoru miało miejsce wiele zbrojnych potyczek; warownia okazała się niezbyt bezpieczna, toteż na początku XIV wieku klaryski poprosiły króla Władysława Łokietka o przeniesienie w inne miejsce. W XV wieku klasztor w Grodzisku opustoszał i przez ponad dwa wieki całkowicie popadł w ruinę. W XVII wieku siostry klaryski ponownie zainteresowały się miejscem po swojej dawnej siedzibie, głównie za sprawą toczącego się procesu beatyfikacyjnego Salomei. Na miejscu starego klasztoru wzniosły krzyż, a w 1642 roku kaplicę pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. W 1677 roku prebendarzem Grodziska został ksiądz Sebastian Piskorski, profesor Akademii Krakowskiej i kanonik krakowski. W latach 1677–1691 zbudował on zespół architektoniczno-rzeźbiarski w stylu manierystycznym, potocznie nazywany pustelnią błogosławionej Salomei. Zespół ten składał się z pustelni, domków modlitwy, kościoła i domu prebendarza, tworzących kształt litery „L”. Ten układ zabudowań przetrwał do czasów obecnych.

Czytaj dalej...

Zamek Pieskowa Skała – Muzeum – Odział Zamku Królewskiego na Wawelu
Zamek po raz pierwszy wzmiankowany jest jako Peskenstein w dokumencie wydanym w 1315 przez Władysława Łokietka. W pierwszej połowie XIV w. Kazimierz III Wielki wybudował w tym miejscu zamek, element łańcucha obronnych Orlich Gniazd, składający się z dwóch części: górnej i dolnej. Górna, niezachowana, wzniesiona była na niedostępnej skale zwanej „Dorotką”.

W latach 1377–1608 zamek był siedzibą rodu Szafrańców, którego znanym przedstawicielem był wojewoda krakowski Piotr Szafraniec. Niektórzy późniejsi przedstawiciele rodu trudnili się zbójectwem i wykorzystywali zamek jako punkt wypadowy do napadów na kupców przejeżdżających biegnącym przez Dolinę Prądnika traktem łączącym Kraków ze Śląskiem. W 1484 r. Krzysztof Szafraniec, prawnuk pierwszego właściciela, został za to ścięty na Wawelu.
W latach 1542–1580 gotycki zamek przekształcono w renesansową rezydencję. W XVII wieku, za czasów Michała Zebrzydowskiego dobudowano system fortyfikacji bastionowych. W czasie potopu szwedzkiego (1655 r.) zamek został zniszczony, zaś w 1718 uległ pożarowi. Odbudowano go jako siedzibę rodu Wielopolskich w 1768 r. W 1787 gościł króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Czytaj dalej...